Δόμηση

Μάθετε για τις χρήσεις της Διογκωμένης Πολυστερίνης
στον τομέα της Δόμησης.

Ελαφροσκυρόδεμα (ελαφρομπετόν)

Eιδικοί κόκκοι διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) κατάλληλοι για την παρασκευή θερμομονωτικού & ηχομονωτικού ελαφρού σκυροδέματος.

 

Γεωαφρός

Γεωαφρός ονομάζεται το διογκωμένο πολυστυρένιο το οποίο χρησιμοποιείται σε γεωτεχνικές εφαρμογές είτε ως κατασκευαστικό υλικό πλήρωσης, είτε ως υλικό προστασίας έναντι επιβαλλόμενων παραμορφώσεων.

Για περισσότερες εφαρμογές του γεωαφρού