Λίγα λόγια για εμάς

Η  ιστορία μας ξεκινά στα Ιωάννινα το 1991 όπου σταδιακά εξελισσόμαστε σε μια βιομηχανική μονάδα παραγωγής  θερμομονωτικών υλικών και προϊόντων ισοθερμικής συσκευασίας υπό την επωνυμία ΜΑΝΤΕΛΗΣ Α.Ε., με αποτέλεσμα σήμερα να είμαστε μια από τις μεγαλύτερες υπερσύγχρονες βιομηχανικές μονάδες παραγωγής θερμομονωτικών υλικών και διογκωμένης πολυστερίνης ΕPS.

Παράλληλα με την παραγωγική δραστηριότητα η εταιρία διατηρεί ένα άριστα οργανωμένο υπερμάρκετ δομικών και μονωτικών υλικών τα οποία υποστηρίζει τεχνικά με εξειδικευμένους Διπλωματούχους Πολιτικούς και Μηχανολόγους Μηχανικούς.

Ο Στόχος

Στόχος μας, η μέγιστη ικανοποίηση των πελατών παρέχοντας  υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με απόλυτη συνέπεια και επαγγελματισμό διατηρώντας τις αξίες της ποιότητας, της ακεραιότητας, της ασφάλειας και της καινοτομίας.

Οι Πιστοποιήσεις

Η διασφάλιση υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών αποτελεί μέρος της κουλτούρας μας, συνεπώς διαθέτουμε τις εξής πιστοποιήσεις :

  • Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης Συστήματος Ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015.
  • Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 13163:2012 για τα προϊόντα από Διογκωμένο Πολυστυρένιο.
  • Πιστοποιητικό Καταλληλότητας του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.)
  • Μέλος της ελληνικής εταιρίας αξιοποίησης ανακύκλωσης.