Η MADEL A.E. συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους οίκους όπως Fibran, Knauf, Sika, Baumit, Penetron, Mapei, Ceresit, Basf, Esha, Alchimica,Titan.

74 products « Page 1 of 5 »
Filter
Κατηγορίες
Υποκατηγορίες
Εταιρίες

Η σειρά των εγκιβωτιζώμενων ανοδίων γαλβανικής προστασίας Sika® Galvashield® XP, κάνει χρήση της καινοτόμου τεχνολογίας από θυσιαζόμενο ψευδαργυρικό πυρήνα υψηλής καθαρότητας, ο οποίος περικλείεται σε ειδικά σχεδιασμένο τσιμεντοειδές κονίαμα, για να παρέχει προστασία από διάβρωση ή μείωση του ρυθμού διάβρωσης σε κατασκευές και επισκευές οπλισμένου σκυροδέματος. Τα στοιχεία ανοδίων είναι ενεργοποιημένα για χρήση σε αλκαλικό περιβάλλον (Τύπος Α) με pH 14, έτσι ώστε να παραμένει ενεργοποιημένος ο ψευδάργυρος κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ανοδίου και χωρίς να προκαλείται διάβρωση του οπλισμού. Τα στοιχεία ανοδίων χρησιμοποιούν Τεχνολογία™ 2G για επίτευξη μεγαλύτερης απόδοσης ρεύματος. Όταν τοποθετηθεί το σύστημα, η άνοδος του ψευδαργύρου διαβρώνεται γρηγορότερα από ότι ο οπλισμός και ως εκ τούτου αποτρέπεται η γαλβανική διάβρωση ή επιτυγχάνεται έλεγχός της.

Τεχνικό Φυλλάδιο :

Sika_Galvashield_XP_gr

Το Sika® MonoTop® -910 είναι 1-συστατικού τσιμεντοειδές κονίαμα με πυριτική παιπάλη και τροποποιημένο με πολυμερή για χρήση ως γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινου οπλισμού.

Χαρακτηριστικά :

Βάρος: 
4kg/25kg
Χρώμα: 
Γκρί

Τεχνικό Φυλλάδιο :

TG – Sika_Monotop_910_N

Το SikaMur® 1000 SP είναι ένα έτοιμο κονίαμα, ενός συστατικού, υψηλής διαπνοής με πολύ χαμηλό περιεχόμενο σε τσιμέντο, πολύ χαμηλό ειδικό βάρος και εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες. Περιέχει ειδικά αερακτικά πρόσμικτα, ελαφροβαρή αδρανή και επιλεγμένα συνδετικά υλικά. Η σύνθεση αυτή το καθιστά κατάλληλο για εφαρμογή τόσο με το χέρι, όσο και μηχανικά.

Χαρακτηριστικά :

Βάρος: 
20kg
Χρώμα: 
Γκρί ανοιχτό

 

Τεχνικό Φυλλάδιο :

SikaMur_1000_SP_gr

Το SikaGrout®-312 HP είναι ενός συστατικού, έγχυτο (τεχνολογίας SCC) τσιμεντοειδές, κονίαμα για πληρώσεις, αγκυρώσεις, χυτεύσεις και εδράσεις ακριβείας, επισκευές και αποκαταστάσεις / αύξησης της διατομής στοιχείων σκυροδέματος, σύμφωνο με τις απαιτήσεις των ΕΝ 1504-6 και ΕΝ 1504-3 (τάξεως R4). Το SikaGrout®-312 HP είναι ελεύθερης ροής έγχυτο κονίαμα για απαιτητικές εφαρμογές, ελεγχόμενης και ιδιαίτερα χαμηλής συρρίκνωσης.

Χαρακτηριστικά :

Βάρος: 
25kg
Χρώμα: 
Γκρί

 

Τεχνικό Φυλλάδιο :

SikaGrout_312_HP_gr

Το SikaGrout®-312 HP είναι ενός συστατικού, έγχυτο (τεχνολογίας SCC) τσιμεντοειδές, κονίαμα για πληρώσεις, αγκυρώσεις, χυτεύσεις και εδράσεις ακριβείας, επισκευές και αποκαταστάσεις / αύξησης της διατομής στοιχείων σκυροδέματος, σύμφωνο με τις απαιτήσεις των ΕΝ 1504-6 και ΕΝ 1504-3 (τάξεως R4). Το SikaGrout®-312 HP είναι ελεύθερης ροής έγχυτο κονίαμα για απαιτητικές εφαρμογές, ελεγχόμενης και ιδιαίτερα χαμηλής συρρίκνωσης.

Χαρακτηριστικά :

Βάρος: 
25kg
Χρώμα: 
Γκρί

 

Τεχνικό Φυλλάδιο :

SikaGrout_312_HP_gr

Το Sika® Primer-11 W είναι μια υδατικό διάλυμα διασποράς οργανικών συμπολυμερών και ειδικών προσθέτων, που χρησιμοποιείται ως αστάρι για τσιμεντοειδή και με βάση το γύψο υποστρώματα όπως σοβάδες, κονιάματα, γυψοσανίδες, κονιάματα ανυδρίτη ή σκυρόδεμα.

Χαρακτηριστικά :

Βάρος: 
5kg
Χρώμα: 
Κόκκινο

 

Τεχνικό Φυλλάδιο :

TG – SikaPrimer_11_W_gr

Ακρυλικό υδατοδιαλυτό αστάρι για τις βαφές SikaColor®.

Χαρακτηριστικά :

Βάρος: 
5lt

Το Sikalastic®-570 Top Coat είναι ενός συστατικού, εφαρμοζόμενη εν ψυχρώ, σταθερή σε υπεριώδη ακτινοβολία, υδατικής βάσης, υγρή, τελική βαφή, σχεδιασμένη για χρήση ως τελική ανακλαστική επίστρωση των συστημάτων υγρομόνωσης δωμάτων Sikalastic®- 612 και Sikalastic®-614.

Χαρακτηριστικά :

Βάρος: 
15lt

 

Τεχνικό Φυλλάδιο :

Sikalastic_570_Top_Coat_gr

To Sika® FerroGard® -903+ είναι επιφανειακής εφαρμογής αναστολέας διάβρωσης για το χαλύβδινο οπλισμό κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος, σχεδιασμένος για χρήση με εμποτισμό. Βασίζεται σε οργανικά και ανόργανα συστατικά. Διεισδύει στο σκυρόδεμα και σχηματίζει μια μονομοριακή προστατευτική στρώση στην επιφάνεια του χάλυβα οπλισμού. Η προστασία που προσφέρει το Sika® FerroGard® -903+ έχει διπλή λειτουργία, τόσο αναστέλλοντας την έναρξης της διάβρωσης όσο μειώνοντας το ρυθμό διάβρωσης του χαλύβδινου οπλισμού. Η προστασία έναντι διαβρώσεως με το Sika® FerroGard® -903+ έχει ως αποτέλεσμα την επιμήκυνση του χρόνου ζωής και λειτουργίας της κατασκευής έως και 15 χρόνια όταν χρησιμοποιείται ως μέρος του ολοκληρωμένου Συστήματος Επισκευής και Προστασίας της Sika.

Χαρακτηριστικά :

Βάρος: 
5kg/20kg
Χρώμα: 
Διαφανές

 

Τεχνικό Φυλλάδιο :

_Sika_Ferrogard_903+_gr_0

Το Sika ® Margel VPI-580 είναι ένας πατενταρισμένος αναστολέας διάβρωσης που ενεργεί σε αέρια φάση και ο οποίος εισάγεται στα δομικά στοιχεία του σκυροδέματος κοντά στο χάλυβα οπλισμού. Το προϊόν έχει αναπτυχθεί ειδικά για να εξασφαλίσει ότι ο αναστολέας διάβρωσης θα απελευθερωθεί εντός περιόδου 12- 48 μηνών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα καλά διαμορφωμένο στρώμα αναστολέα διάβρωσης γύρω από το χάλυβα οπλισμού που θα διαμορφώσει τελικά μία παθητικοποιημένη προστατευτική στρώση με στόχο τη μείωση της έκθεσης της επιφάνειας σε χλωρίδια, νερό και οξυγόνο.

Tεχνικό Φυλλάδιο :

Sika_Margel_VPI_580_gr

Το SikaTop® Armatec® -110 EpoCem® είναι 3-συστατικών μείγμα τσιμεντοειδούς βάσης τροποποιημένο με εποξειδικές ρητίνες και αναστολείς διάβρωσης για χρήση ως γέφυρα πρόσφυσης και προστατευτικό κονίαμα κατά της διάβρωσης του οπλισμού των κατασκευών.

Χαρακτηριστικά :

Βάρος: 
4kg/20kg

 

Τεχνικό Φυλλάδιο :

TG – SikaTop_Armatec_110_EpoCem

Το Sika® MiniPack Anticorrosion, είναι ενός συστατικού μείγμα τσιμεντοειδούς βάσης, τροποποιημένο με πολυμερή και πυριτική παιπάλη για χρήση ως αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινου οπλισμού και γέφυρα πρόσφυσης.

Χαρακτηριστικά :

Βάρος: 
2kg
Χρώμα: 
Γκρί

Τεχνικό Φυλλάδιο :

TG – Sika_Minipack_Anticorrosion_gr (1)

Το Sikafloor®-155 WN είναι αστάρι υδατικής βάσης, χωρίς διαλύτες, βάσεως εποξειδικής ρητίνης.

Χαρακτηριστικά :

Βάρος: 
10kg

Τεχνικό Φυλλάδιο :

Sikafloor_155_WN_gr

Το Sikadur® -42 SP είναι 3-συστατικών εποξειδικό υλικό, ταχείας ωρίμανσης, υψηλών αντοχών, για χυτές εφαρμογές, χωρίς διαλύτες. Βασίζεται σε συνδυασμό ειδικών εποξειδικών ρητινών και ειδικών αδρανών, ώστε να επιτρέπει στο υλικό ιδιότητες υψηλής ρευστότητας και αυτό-επιπέδωσης.

Χαρακτηριστικά :

Βάρος: 
1,5kg/5kg

 

Τεχνικό Φυλλάδιο :

TG – Sikadur_42_SP

Η Sikagard® -Poolcoat είναι ενός συστατικού, έγχρωμη, υδατικής βάσης βαφή διασποράς με εξαίρετη αντοχή στο νερό.

Χαρακτηριστικά :

Βάρος: 
10lt

 

Τεχνικό Φυλλάδιο :

TG – Sikagard_Poolcoat

Το SikaColor® -670 W είναι εξωτερική βαφή, ενός συστατικού, υδατοδιαλυτής ακρυλικής βάσης, σχεδιασμένη για προστασία και διακόσμηση προσόψεων.

Χαρακτηριστικά :

Βάρος: 
3lt/10lt
Χρώμα: 
Λευκό

 

Τεχνικό Φυλλάδιο :

Sikacolor_670_W_gr

Η σειρά των εγκιβωτιζώμενων ανοδίων γαλβανικής προστασίας Sika® Galvashield® XP, κάνει χρήση της καινοτόμου τεχνολογίας από θυσιαζόμενο ψ Read More
Το Sika® MonoTop® -910 είναι 1-συστατικού τσιμεντοειδές κονίαμα με πυριτική παιπάλη και τροποποιημένο με πολυμερή για χρήση ως γέφυρα πρό Read More
Το SikaMur® 1000 SP είναι ένα έτοιμο κονίαμα, ενός συστατικού, υψηλής διαπνοής με πολύ χαμηλό περιεχόμενο σε τσιμέντο, πολύ χαμηλό ειδικό Read More
Το SikaGrout®-312 HP είναι ενός συστατικού, έγχυτο (τεχνολογίας SCC) τσιμεντοειδές, κονίαμα για πληρώσεις, αγκυρώσεις, χυτεύσεις και εδράσει Read More
Το SikaGrout®-312 HP είναι ενός συστατικού, έγχυτο (τεχνολογίας SCC) τσιμεντοειδές, κονίαμα για πληρώσεις, αγκυρώσεις, χυτεύσεις και εδράσει Read More
Το Sika® Primer-11 W είναι μια υδατικό διάλυμα διασποράς οργανικών συμπολυμερών και ειδικών προσθέτων, που χρησιμοποιείται ως αστάρι για Read More
Ακρυλικό υδατοδιαλυτό αστάρι για τις βαφές SikaColor®. Χαρακτηριστικά : Βάρος:  5lt
Το Sikalastic®-570 Top Coat είναι ενός συστατικού, εφαρμοζόμενη εν ψυχρώ, σταθερή σε υπεριώδη ακτινοβολία, υδατικής βάσης, υγρή, τελική βαφή, σ Read More
To Sika® FerroGard® -903+ είναι επιφανειακής εφαρμογής αναστολέας διάβρωσης για το χαλύβδινο οπλισμό κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος, σ Read More
Το Sika ® Margel VPI-580 είναι ένας πατενταρισμένος αναστολέας διάβρωσης που ενεργεί σε αέρια φάση και ο οποίος εισάγεται στα δομικά στοιχε Read More
Το SikaTop® Armatec® -110 EpoCem® είναι 3-συστατικών μείγμα τσιμεντοειδούς βάσης τροποποιημένο με εποξειδικές ρητίνες και αναστολείς διάβρωση Read More
Το Sika® MiniPack Anticorrosion, είναι ενός συστατικού μείγμα τσιμεντοειδούς βάσης, τροποποιημένο με πολυμερή και πυριτική παιπάλη για χρήση ω Read More
Το Sikafloor®-155 WN είναι αστάρι υδατικής βάσης, χωρίς διαλύτες, βάσεως εποξειδικής ρητίνης. Χαρακτηριστικά : Βάρος:  10kg Τεχνικό Φυλλάδι Read More
Το Sikadur® -42 SP είναι 3-συστατικών εποξειδικό υλικό, ταχείας ωρίμανσης, υψηλών αντοχών, για χυτές εφαρμογές, χωρίς διαλύτες. Βασίζεται Read More
Η Sikagard® -Poolcoat είναι ενός συστατικού, έγχρωμη, υδατικής βάσης βαφή διασποράς με εξαίρετη αντοχή στο νερό. Χαρακτηριστικά : Βάρος:  10l Read More
Το SikaColor® -670 W είναι εξωτερική βαφή, ενός συστατικού, υδατοδιαλυτής ακρυλικής βάσης, σχεδιασμένη για προστασία και διακόσμηση προσό Read More
74 products « Page 1 of 5 »