Εξωτερική Θερμομόνωση

Όσα πρέπει να γνωρίζεται για την Εξωτερική Θερμομόνωση.

Η θερμική προστασία του κελύφους είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή θερμική συμπεριφορά οποιουδήποτε κτιρίου. Η εξωτερική θερμομόνωση αποτελεί βασική αρχή εξοικονόμησης ενέργειας, μειώνοντας την ανεπιθύμητη ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ του κτιρίου και του περιβάλλοντος.

Η βέλτιστη λύση για τη μόνωση της τοιχοποιίας των κτιρίων με βάση τη διεθνή εμπειρία είναι η εξωτερική θερμομόνωση των κτιρίων με τη χρήση διογκωμένης πολυστερίνης EPS.

Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης εφαρμόζονται σε υφιστάμενες κατοικίες επενδύοντας εξωτερικά το σύνολο των κατακόρυφων δομικών στοιχείων με διογκωμένη πολυστερίνη EPS, η οποία τοποθετείται χωρίς διακοπές. H Διογκωμένη Πολυστερίνη (ΕPS) με γραφίτη ή χωρίς, πρέπει να είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερική θερμομόνωση και πιστοποιημένη για αυτή την εφαρμογή. Οι πλάκες είναι απαραιτήτως μικρών διαστάσεων (1,00m Χ 0,60m), απαιτούν ειδική διαδικασία ωρίμανσης και πολύ αυστηρές διαστασιακές ανοχές.

Στη συνέχεια καλύπτεται με ειδικό, ελαστικό και ισχυρό επίχρισμα. Με τον τρόπο αυτόν ελαχιστοποιούνται οι θερμικές απώλειες του κτιρίου το χειμώνα, η υπερθέρμανσή του το καλοκαίρι και πρακτικά απαλείφονται οι κατασκευαστικές θερμογέφυρες.

Η εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης με EPS είναι εξαιρετικά διαδεδομένη διεθνώς, αφού καλύπτει το 80 ~ 85% των εφαρμογών.

Η διογκωμένη πολυστερίνη, όπως είναι ευρέως γνωστό, έχει εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες, καθώς είναι το υλικό που δίνει τον καλύτερο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας «λ». Με τη χρήση του υλικού στο κατάλληλο πάχος, διασφαλίζεται ότι το σπίτι θα αποκτήσει μία πολύ καλή ενεργειακή ταυτότητα, η οποία πρέπει να σημειώσουμε, είναι υποχρεωτική για τη χώρα μας.

Στην περίπτωση της εξωτερικής θερμομόνωσης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πιστοποιημένα  θερμομονωτικά υλικά που συνεργάζονται άριστα με τα κονιάματα και τα επιχρίσματα όπως η λευκή διογκωμένη πολυστερίνη ThermoEps  ETICS TH και η γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη ThermoporEps  ETICS TH στο κατάλληλο πάχος σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ.

Στη ζώνη υψηλής στεγάνωσης μπορεί να τοποθετηθεί  λευκή διογκωμένη πολυστερίνη ThermoEps  ETICS TH 150 ή 200 ή γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη ThermoporEps  ETICS TH 150 ή 200 η οποία είναι υψηλής πυκνότητας και παρέχει μεγάλη αντοχή σε κρούση και πολύ μικρή απορροφητικότητα σε νερό.

Πλεονεκτήματα

  • Εκμεταλλεύεται τη θερμοχωρητικότητα της τοιχοποιίας.
  • Διατηρεί για μεγάλο χρονικό διάστημα τη θερμοκρασία του χώρου μετά τη διακοπή λειτουργίας των θερμαντικών σωμάτων.
  • Εκμηδενίζει το ενδεχόμενο δημιουργίας θερμογέφυρων.
  • Προστατεύει την τοιχοποιία από τις μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας.
  • Μειώνει στο ελάχιστο τον κίνδυνο σχηματισμού υγρασίας συμπύκνωσης.
  • Αποτρέπει τις ζημιές από υγρασία και παγωνιά σε σωληνώσεις ύδρευσης.
  • Προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση χώρου και διευκολύνει τη διαμόρφωση έντονων αρχιτεκτονικών στοιχείων στο κτίριο, αφού αυτά δημιουργούνται με το θερμομονωτικό υλικό.

Μειονεκτήματα

  • Δε μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα σε κτίρια που στις όψεις τους έχουν έντονο εξωτερικό μορφολογικό ενδιαφέρον, όπως για παράδειγμα σε ένα νεοκλασικό ή και σε περιοχές – οικισμούς – που δεν επιτρέπεται η μορφολογική αλλοίωση της εμφάνισης των σπιτιών.
  • ‘Εχει τον κίνδυνο ρηγματώσεων, αν η εφαρμογή δε γίνει από εξειδικευμένο συνεργείο σύμφωνα με τις οδηγίες της κάθε εταρίας της οποίας το σύστημα εφαρμόζεται.