2bc5b9 bba6fcef29e84e90ac4cbc0d074d5e10Tο διογκωμένο πολυστυρένιο EPS παράγεται με πολυμερισμό του στυρενίου σε μορφή σκληρού αφρού κλειστής κυψελικής δομής εγκλωβίζοντας στη μάζα του μεγάλη ποσότητα αέρα.. Δεν περιέχει CFC's η HCFC's όπως άλλα θερμομονωτικά υλικά είναι χημικά ουδέτερο και αδιάλυτο στο νερό. Έγινε ευρύτερα γνωστό σαν "φελιζόλ" από το όνομα της εταιρείας που το παρήγαγε πρώτη στην Ελλάδα την δεκαετία του 1970.

Λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας σε αέρα (98%) παρουσιάζει εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες πράγμα που έχουν καταστήσει την διογκωμένη πολυστερίνη (ΕPS) παγκοσμίως τον "βασιλιά" της μόνωσης με συντριπτική διαφορά από όλα τα υπόλοιπα θερμομονωτικά υλικά. Πέραν των θερμομονωτικών της ιδιοτήτων η διογκωμένη πολυστερίνη προσαρμόζεται έξυπνα στις εκάστοτε ανάγκες της σύγχρονης δόμησης δίνοντας εκπληκτικά αποτελεσματικές λύσεις τόσο στην οικοδομή όσο και στα έργα υποδομής, τις μεταφορές ευπαθών προιόντων και τροφίμων, τη βιομηχανία τον πολιτισμό και εκατοντάδες άλλες χρήσεις.

Είναι ανακυκλώσιμο και αυτοσβενύμενο υλικό, δεν γερνάει και δεν βλάπτει την υγεία ούτε στο στάδιο της παραγωγής αλλά ούτε και στην τελική του χρήση, ενώ  στην χρήση του για μεταφορά ευπαθών τροφών διαθέτει όλα τα πιστοποιητικά καταλληλότητας.

2bc5b9 4901fbad410f44b1858c5054af649548
eps
 • Thermo EPS 80: Λευκή διογκωμένη Πολυστερίνη κατηγορίας EPS 80, κατάληλη για Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΕΘ).
 • Thermo EPS 100: Λευκή διογκωμένη Πολυστερίνη κατηγορίας EPS 100, κατάληλη για Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΕΘ).
 • Thermo EPS 200: Λευκή διογκωμένη Πολυστερίνη κατηγορίας EPS 200 υψηλής πυκνότητας, κατάληλη για τη Ζώνη υψηλής στεγάνωσης σε Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΕΘ).

 

 

 

γραφιτουχο  

 • Thermopor EPS 80: Γραφιτούχος διογκωμένη Πολυστερίνη  κατηγορίας EPS 80, κατάληλη για Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΕΘ). 
 • Thermopor EPS 100: Γραφιτούχος διογκωμένη Πολυστερίνη  κατηγορίας EPS 100, κατάληλη για Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΕΘ).

 

2bc5b9 2186fa5910b745d089f4f1206d180c1a
 • EPS 50: Για ειδικά τεμάχια (τσέλνερ, γεμίσματα, καλούπια)
 • EPS 80: Για πλάκες, σκυροδέματα, τοιχοποιίες, στέγες
 • EPS 100, EPS 150, EPS 200: για πλάκες, υποστηλώματα και δοκούς σκυροδέματο

 

 

pantografos 

 

2bc5b9 7f623199dde44a85afcc55c60f66de92

 Το EPS ειναι το πλέον κατάλληλο υλικό για τα ευαίσθητα στη θερμοκρασία προιόντα κατα τη διάρκεια μεταφοράς τους. Εχει εγκριθεί ως υλικό

συσκευασίας για τρόφιμα,επειδή μπορεί να ερθεί σε επαφή με τα τρόφιμα με ασφάλεια,δεν αναπτύσσει μύκητες ή άλλους επιβλαβείς οργανισμούς.

 

Γεωαφρός ονομάζεται ο τύπος διογκωμένης πολυστερίνης που παράγεται και πιστοποιείται, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14933: «Θερμομονωτικά και ελαφροβαρή προϊόντα πλήρωσης για εφαρμογές πολιτικού μηχανικού - Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) – Προδιαγραφή».

γεωαφρος

Ο γεωαφρός EPS δύναται να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα έργα Πολιτικού Μηχανικού, κυρίως γεωτεχνικά, είτε ως κατασκευαστικό υλικό πλήρωσης, είτε ως υλικό προστασίας έναντι επιβαλλόμενων παραμορφώσεων. Στα βασικά πλεονεκτήματα της χρήσης του γεωαφρού EPS συγκαταλέγονται οι προκαθορισμένες μηχανικές ιδιότητες, η υψηλή ταχύτητα κατασκευής, καθώς και η ανθεκτικότητα του υλικού στο χρόνο.

γεωαφρος γεφυρα

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του γεωαφρού EPS είναι τα εξής: 

 • Έχει πολύ μικρή πυκνότητα ρ, η οποία κυμαίνεται από 10 έως 50 kg/m3. Είναι το ελαφρύτερο από τα συνήθη ελαφροβαρή υλικά που είναι γνωστά μέχρι σήμερα, και έτσι είναι πολύ εύκολη τόσο η μεταφορά του, όσο και η τοποθέτησή του στη θέση του έργου. 
 • Η συμπιεστότητα του υλικού, η οποία συσχετίζεται ευθέως με την πυκνότητά του, μπορεί να πάρει ιδιαίτερα μικρές τιμές (σε σύγκριση με άλλα υλικά), ενώ παράλληλα μπορεί να μειωθεί ακόμα περισσότερο με πρόσθετη επεξεργασία κατά την παραγωγή του.
 • Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό και φιλικό προς το περιβάλλον σε ένα τυπικό τεχνικό έργο.

 

Επιπρόσθετα η χρήση του γεωαφρού EPS συνεπάγεται οικονομία λόγω:

 • Επιτάχυνσης της διαδικασίας της κατασκευής του έργου.
 • Αντικατάστασης κλασικών κοστοβόρων τεχνικών κατασκευής.
 • Απαίτησης πολύ μικρότερης συντήρησης κατά τη διάρκεια ζωής του έργου.
 • Απαίτησης ελάχιστης χειρωνακτικής εργασίας και εξοπλισμού για την κατασκευή, λόγω του μικρού ειδικού βάρους του.

 

            2bc5b9 1ab673e595b24af8b695f6e16824d5f62bc5b9 d3b9ef22e418446bb561095ae926f28a2bc5b9 a54c080a14324cc8acc1c65bf266536a2bc5b9 e953b3e7817f445a82025232756866ad